skip to Main Content

MeerRuimte.nu, gevestigd aan Nimrodlaan 23, 3721 BW Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nimrodlaan 23, 3721 BW Bilthoven
https://meerruimte.nu
+31 6 414 03 772

Monique Lutz is de Functionaris Gegevensbescherming van MeerRuimte.nu. Zij is te bereiken via monique@meerruimte.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

MeerRuimte.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gezondheid – alleen indien van belang bij het uitvoeren van onze dienstverlening

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MeerRuimte.nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • nu analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • nu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via monique@meerruimte.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MeerRuimte.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 1 jaar na afronden samenwerking Eenmalig contact opnemen t.b.v. een schriftelijke evaluatie, plus gewenst indien de samenwerking een vervolg krijgt
Adresgegevens 1 jaar na afronden samenwerking Gewenst indien de samenwerking een vervolg krijgt
Telefoonnummer 1 jaar na afronden samenwerking Gewenst indien de samenwerking een vervolg krijgt
E-mailadres van klanten 1 jaar na afronden  samenwerking Eenmalig contact opnemen t.b.v. een schriftelijke evaluatie, plus gewenst indien de samenwerking een vervolg krijgt
E-mailadres van mensen die zich aangemeld hebben voor mijn  nieuwsbrief Tot opzegging door ontvanger van de nieuwsbrief Mogelijkheid om informatie, tips en inspiratie te delen m.b.t. organizing en om te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten, acties en dergelijke
Overige persoonsgegevens 1 jaar na afronden  samenwerking Mogelijkheid om informatie na te zoeken indien er vragen of ontwikkelingen zijn, plus gewenst als de samenwerking een vervolg krijgt
Gezondheid – indien van belang bij het uitvoeren van onze dienstverlening 1 jaar na afronden  samenwerking Mogelijkheid om informatie na te zoeken indien er vragen of ontwikkelingen zijn, plus gewenst als de samenwerking een vervolg krijgt
IP-adres Oneindig of tot men bezwaar aantekent Het afhandelen van de betaling via onze webshop of het verzenden van onze nieuwsbrief, plus om spam te filteren
Gegevens over jouw activiteiten op onze website Via Google Analytics wordt alles maximaal 26 maanden bewaard Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Internetbrowser en apparaat type Via Google Analytics wordt alles maximaal 26 maanden bewaard Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MeerRuimte.nu gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MeerRuimte.nu gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam Doel Vervaldatum Aanbieder
SSESS# Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. sessie meerruimte.nu
woocommerce_recently_viewed Sessie cookie voor het bijhouden van bekeken aanbod op onze website nooit meerruimte.nu
woocommerce_items_in_cart Sessie cookie voor het gebruik van de winkelwagen nooit meerruimte.nu
woocommerce_cart_hash Sessie cookie voor het gebruik van de winkelwagen sessie meerruimte.nu
cookie_notice_accepted Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar meerruimte.nu
wordpress_logged_in_# Sessie cookie voor ingelogde gebruiker nooit meerruimte.nu
pmpro_visit Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. nooit meerruimte.nu
_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar meerruimte.nu
_gid Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 dagen meerruimte.nu
_gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 10 minuten meerruimte.nu
wp_woocommerce_session_# Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. 3 dagen meerruimte.nu
mc_landing_site We gebruiken MailChimp om alle abonnee’s op onze mailinglijsten te beheren en voor het verzenden van mailings aan abonnee’s op deze lijsten. MailChimp gebruikt een sessie cookie om gebruikers te kunnen volgen wanneer deze informatie via ons inschrijfformulier verzend. MailChimp’s privacystatement is hier te vinden. 8 dagen meerruimte.nu

Delen van persoonsgegevens met derden

MeerRuimte.nu verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MeerRuimte.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

MeerRuimte.nu neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hier worden bedoelt: besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MeerRuimte.nu) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Noot: dat heeft lang niet iedereen die persoonlijke begeleiding krijgt/heeft gekregen. Hoe dan? Heb je geen account, dan kun je via monique@meerruimte.nu opvragen welke gegevens van jou bewaard worden en kun je deze laten corrigeren of verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar monique@meerruimte.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MeerRuimte.nu zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

MeerRuimte.nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MeerRuimte.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via monique@meerruimte.nu.

Back To Top