skip to Main Content

Sinds mijn eerste sessie met Monique is er veel veranderd. Monique kan heel goed luisteren en weet al snel waar de pijnpunten liggen. Door er samen over te praten en te benoemen wat er aan de hand is, konden we een oplossing vinden. Ik heb geleerd hoe ik structuur kan krijgen en hoe ik dat kan toepassen in de dagelijkse gang van zaken. Ik ben nu in staat om de juiste keuzes te maken.

Back To Top