skip to Main Content

In deze workshop deelden we opruimervaringen met elkaar en attendeerde Monique ons waar nodig op verborgen achterliggende overtuigingen. Dat hielp om bewuster te worden van wat er zoal meespeelt als je een opruimprobleem hebt. Thuis ben ik met de tips uit de workshop aan de gang gegaan. Er is ruimte gekomen in hoe ik mijn thuissituatie beleef: ik kijk er met andere ogen naar en ben eindelijk aan de slag gegaan.

Back To Top